Belgische rundvleesketen verplicht verdoofd slachten binnen Belbeeflastenboek

Sector engageert zich voor striktere standaard dierenwelzijn doorheen de keten en maakt verdoofd slachten onderdeel van vernieuwd lastenboek

Maandag 16 juli 2018 — Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende schakels uit de rundvleesketen verenigt, maakt vandaag bekend dat haar lastenboek verdoofd slachten voortaan verplicht voor gebruikers van de Belbeef-standaard. De sector, die unaniem achter het nieuwe lastenboek staat, wil op die manier structurele stappen nemen naar een hogere standaard voor meer dierenwelzijn en meer transparantie naar de slachtmethode. Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht werden, komen niet langer in aanmerking voor verkoop onder de Belbeef-standaard.

De leden van de raad van bestuur van Belbeef, waarin alle schakels van de vleesketen vertegenwoordigd zijn, namen de beslissing om het verdoofd slachten als eis in te schrijven in het Belbeef-lastenboek. Deze bijkomende eis maakt deel uit van een pakket aan maatregelen die zich inschrijven in een herziening van het huidige lastenboek. Met de invoering van deze hernieuwde Belbeef-standaard verbindt de sector zich naar de retail en de slagers om duidelijke garanties naar kwaliteit en dierenwelzijn van Belgisch rundvlees te bieden.

De nieuwe standaard, met invoering van de verplicht verdoofde slacht treedt in werking op 1 oktober 2018. Er geldt een overgangsfase van drie maanden om de slachthuizen, veehouders en certificeringsinstellingen de mogelijkheid te geven alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan deze nieuwe versie van het lastenbek te voldoen. Andere vernieuwingen binnen het Belbeef-lastenboek worden na de zomer gecommuniceerd.

“De consument is op zoek naar garanties”, zegt Nathalie De Greve, "Head Product Policy & Sustainability" bij Comeos. “De herziening van de Belbeef-standaard betekent dan ook dat de consument duidelijke garanties krijgt wat betreft dierenwelzijn en kwaliteit van het rundvlees. Het is een zeer positief signaal dat de sector duidelijke en structurele stappen neemt om de consument meer inzicht te geven in waar het vlees op zijn bord vandaan komt, en dat er geen nodeloos dierenleed aan te pas kwam.”

“Met de invoering van onze hernieuwde standaard geeft de sector een zeer duidelijk signaal”, zegt Christel Buyse, voorzitster van de Raad van Bestuur van Belbeef. “Met ons hernieuwde lastenboek willen we de kwaliteitsstandaard op alle vlakken omhoogtrekken. Op die manier geven we de slagers, retailketens en hun klanten een zeer duidelijke garantie naar kwaliteit en dierenwelzijn. Belgisch rundvlees dat onder de Belbeef standaard verkocht wordt, staat voor de beste kwaliteit en met bewuste aandacht voor welzijn van het dier.”

Voor meer informatie over Belbeef, waarvoor het label staat en waar Belbeef-vlees wordt verkocht kan je terecht op de website www.belbeef.be.

 

Over Belbeef

Belbeef vzw, opgericht in 1995, is een interprofessionele organisatie bestaande uit de diverse schakels in de vleesverwerkende sector. Sinds 2018 is Belbeef officieel erkend als Branche Organisatie. Zij is de beheerder van de Belbeef Standaard, waarmee de organisatie een volledig certificeringssysteem voor Belgisch rundvlees aanbiedt dat álle schakels van de Belgische rundvleesproductie (“van riek tot vork”) omvat. Dit systeem brengt alle gemeenschappelijke eisen van de diverse afnemers samen. Hierdoor wordt het aantal controles, het aantal analyses en de daaraan verbonden kosten voor de landbouwers gerationaliseerd. Voor meer informatie ga naar www.belbeef.be  

 

Voor meer informatie (niet voor publicatie)

Erik Lenaers, Weber Shandwick, elenaers@webershandwick.com, 02 895 90 65 of 0485 96 00 63

 

Asbl Belbeef vzw

Avenue du Port 86C B202                                                                       Tel. +32 (0)2 880 22 07

Havenlaan 86C B202                                                                              info@belbeef.be

1000 Bruxelles ●Brussel                                                                         www.belbeef.be